Morgendienst |Doop & Belijdenis|Ds. M. Veurink

09:30

27 januari 2019

Welkom
Zingen: Opwekking 802 (Hier is mijn hart Heer; band)
Stil gebed, votum en groet
Lied van de maand: NLB Gezang 817 : 1, 4 en 5 (O, Christus, bron van lentebloei; orgel)
Gebed
Kinderclub
GKB Psalm 2 : 3 en 4 (Ik roep op aarde ’t woord des Heren uit; orgel)
Preek met lezing: Lucas 3:1-22
Zingen: Opwekking 642 (De rivier; band)
Kinderen komen terug
Onderwijs doop en belijdenis
Getuigenis Marina Galema en Rimmer de Jong
Zingen: Opwekking 753 (Symfonie; band)
Getuigenis Jan en Esther van Hijum
Zingen: Opwekking 770 (Ik zal er zijn; band)
Belijdenis Rimmer de Jong en Jan van Hijum
Doop Esther van Hijum en Marina Galema
Zingen: Opwekking 710 (Zegen mij; band)
Collecte en zingen:
GKB Gezang 160 (Groot is uw trouw; orgel)
Opwekking 488 (Heer ik kom tot u; orgel)
Opwekking 798 (Houd vol; band)
Felicitaties
Gebed
Zingen: GKB Gezang 167 (Samen in de naam van Jezus; orgel)
Zegen
Amenlied Gez. 182 e (GKB)

  • Agenda