Morgendienst |Ds. H. Siegers

09:30

20 januari 2019

Zingen LB Gez. 817:1,2,4,5 (O Christus, bron van lentebloei)
Stil gebed
Votum + groet
Zingen GKB Gez. 70 (Gij dienaars van Hem…)
Schuldbelijdenis
Zingen GKB Gez. 106:3 (O, Jezus die de Christus…)
Genadeverkondiging
Zingen GKB Gez. 106:4
Gebed om Gods zegen
Kindmoment
Zingen (Kinderlied): Dit is mijn hand en dat mijn voet (tekst en melodie Elly en Rikkert)
Kinderen naar de kinderclub
Lezen 1 Korintiërs 12:1-4, 11-27
Zingen LB Gez. 970:1,3,5
Verkondiging: Gebruik je gaven
Zingen LvdK Gez. 252:1,2,4
Kinderen weer binnenkomen
Kinderlied
Lezen Gods norm
Zingen LvdK Gez. 241:1,3 (Nu bidden wij de Heilige Geest…)
Voorbedengebed
Collecte
Slotzang GKB Gez. 64 (Vrede zij u)
Zegen

  • Agenda