Morgendienst |Br. W. Broersma

09:30

13 januari 2019

Afkondigingen door ouderling van dienst
NLB 817: 1 – 5
Stil gebed
Votum en zegengroet
Gez. 115 Nooit kan ´t geloof te veel verwachten
Nieuw Testamentische versie van de tien geboden.
Zingen Psalm 84 : 3 en 4 Welzalig hij die al zijn kracht , van kracht tot kracht
Gebed voor de preek
Kinderen naar de kinderclub)
Bijbellezing: Matt. 8: 23 t/m 27
Zingen Lied 352 (nieuwe liedboek ) Jezus, meester alle dingen: 1, 2, 5, 6 en 7
Preektekst Marc 4: 35 t/m 41
Preek
Zingen ELB 374: 1, 2 en 3
Voorbeden door ouderling van dienst
Collecten
Slotzang. Lied 769: 1, 4, 5, en 6 (Eens als de bazuinen klinken)
Zegen