Morgendienst |Ds. H. Ruiter | Doopdienst |Uitzending radio Eenhoorn

09:30

28 oktober 2018

Welkom etc.
LB 8 : 1.2.3 (Heer, onze Heer, hoe heerlijk is uw naam)
Stil gebed – groet – votum –drempelgebed
LB 100: 1.2.3.4 (Juicht Gode toe, bazuint en zingt)
Gebed
Kinderen gaan naar de kinderclub
Lezing: Markus 9: 33-37 en Markus 10: 13-16 NBV
GK Gez. 45: 1.2 (Laat de kindren tot Mij komen)
Preek
LB 782: 1.2.3 (Het koninkrijk is voor een kind dat zorgloos speelt)
Kindereen komen terug uit de kinderclub
Doopformulier III
Gezongen Credo GK 179 A
Doopvragen = doopgebed
Doopbediening aan Leon Daniel Foekema. Zoon van Ronald en Karianne Foekema-Brander
LbK Gez 332: 1.2.3.4 (Heer Jezus, Gij die als een kind)
Dankgebed – voorbeden – Onze Vader
Kollekte
LB 350: 1 t/m 7 (Het water van de grote vloed)
Zegen
Gezongen Amen GK 182 e