Middagdienst | Broeder Dingeman van Wijnen

16:30

8 mei 2016

Voorzang Liedboek 87:1, 4, 5
Stil gebed
Votum en groet
Psalm 146:1,3,7,8 GK
Lezen Galaten 2:15-21
Tekstlezing Galaten 2:19-20
Preek
Amenlied Liedboek 192:1,5,6
Gezongen geloofsbelijdenis Gereformeerd Kerkboek 179A
Dankgebed
Collecte
Slotlied Opwekking 614 Mijn genade is genoeg