Middagdienst | Leerdienst | Broeder Dingeman van Wijnen

16:30

11 september 2016

welkom
votum, groet
zingen psalm 148 : 1 en 4
gebed, door te zingen liedboek 328
Schriftlezing Filippenzen 3, 17 – 4, 9
preek
zingen psalm 63 : 1 en 2
gebed
geloofsbelijdenis gezang 179a (in wisselzang)
collecte
zingen gezang 165 (2x)
zegen