Middagdienst |Broeder Chris Smits| Kerstzangdienst

16:30

25 december 2016

Stil gebed
Votum en groet
Gebed
Zingen: LvK 138 : 1, 2 en 4 (Komt allen tezamen)
Opwekking 527 (Licht in de nacht)
Beloftes OT
Zingen: LvK 26 : 1 en 3 (Daar is uit ’s werelds duist’re wolken)
LvK 132 : 1, 2 en 3 (Er is een roost ontloken)
Beloftes OT
Zingen: GKB Gezang 86 : 1, 2, 3 en 4 (Wij trekken in een lange stoet)
LvK 139 : 1, 2 en 3 (Komt, verwondert u hier mensen)
Overdenking
Zingen: Wijs mij de weg naar Bethlehem (Sela)
LvK 141 : 1, 2 en 3 (Ik kniel aan uwe kribbe neer, als gebed)
Collecte (piano: Opwekking 533)
Beloftes OT en namen van Jezus
Zingen: Opwekking 574 (Groot is hij, canon, 3 groepen, zonder herhaling)
Opwekking 525 (Jubel het uit)
Zegen

  • Agenda