Middagdienst| Ds. T. Havinga

16:30

13 november 2016

Welkom
Liedboek 328:1,2,3
Stil gebed
Votum en groet
Ps.121:1,4 (Geref.kerkboek)
Gebed
Genesis 4:17-26
Opw.672 (youtube) of psalm 146: 1 en 3
Genesis 4:26
Preek
Gezang 119:1,2,5
Gebed
Gezang 161 als geloofsbelijdenis.
Mededelingen kerkenraad.
Collecte
Liedboek 456:1,2
Zegen