Middagdienst | Ds. R. Prins | Leerdienst

16:30

21 augustus 2016

welkom
GK gezang 171
stil gebed
votum, groet
GK gezang 144*
gebed
Schriftlezing 1 Samuel 18, 1-16
tekst Spreuken 14, 30
preek
GK psalm 37 : 2
geloofsbelijdenis
zingen GK psalm 73 : 10
gebed
mededelingen
collecte
LvdK lied 14
zegen

  • Agenda