Middagdienst | Ds. R. Prins | Leerdienst

16:30

28 augustus 2016

welkom
voorzang GK gezang 158 (2x)
stil gebed
votum, groet
zingen GK psalm 33 : 5 en 7
gebed
Schriftlezing Spreuken 13, 25
Schriftlezing Johannes 6, 25-40
zingen GK gezang 38 : 1, 2 en 3
preek
zingen GK psalm 36 : 1 en 2
gebed
mededelingen
collecte
geloofsbelijdenis, gesproken
zingen LvdK gezang 75 : 1, 2 en 3
zegen