Middagdienst | Ds. P. Groen

16:30

1 mei 2016

Liedboek 434: 1, 2 voorzang
Stil gebed
Votum en zegengroet
Liedboek 434: 3, 4, 5
Gebed
Lezen Galaten 3: 27-29. 4: 21-31.
Psalm 32 uit berijming Levensliederen.
Lezen Galaten 5: 1-6
Tekst: Galaten 4: 31.
Preek
Gezang 141 dankt dankt nu
Gebed
Collecte
Geloofsbelijdenis HC 18 vr / antw 47 en 49
Psalm 40: 1
Zegen