Middagdienst | Ds. P. Groen

16:30

1 januari 2017

Voorzang liedboek 434: 1, 2
Votum en zegengroet
Liedboek 434: 3, 4, 5
Gebed
Lezen en tekst Johannes 2: 1-11
Zingen psalm 36: 2 GKB
Preek
Geloofsbelijdenis met gezang 109: 1, 3, 4 GKB
gebed
collecte
nieuwe liedboek 23 C (psalm 23)
zegen