Kerkdienst | Ds. M.K. Boersma

16:30

20 maart 2016

Leerdienst

Voorzang: Psalm 105: 1
Votum
Zingen: Psalm 105: 2
Intro
Zingen: Psalm 15: 1 en 4
Gebed
Lezen: Deuteronomium 16: 9-12
Zingen: LvK 21: 1, 5 en 6 (Alles wat adem heeft)
Lezen: Ruth 2: 1-13
Zingen: Opwekking 54 (Looft de Here, alle gij volken)
Preek – deel 1
Zingen: GK 179b (Ik geloof in God de Vader)
Preek – deel 2
Zingen: LvK 481: 1 en 2 (O grote God die liefde zijt)
Gebed
Collecte
Zingen: LvK 481: 3 en 4 (O grote God die liefde zijt)
Zegen