Youth Alpa dienst | Ds. Jeroen voor’t Hekke

animaatjes-kaarsen-88071
16:30

11 december 2016

De band speelt:
- Laat het feest zijn in de huizen
- Ik wil juichen voor u mijn Heer.
Welkom door Youth Alpha commissie
Kaars wordt aangestoken
Votum en zegen groet
Samenzang:
- Heer uw licht en uw liefde schijnen
- love shine a light.
Gebed
Samenzang
- Halelujah
Verhaal van Dieke over de Youth-Alpha
Bijbellezing
Ovedenking
Sketch
Uitnodigig voor de jongeren om mee te draaien in het jeugdwerk in de Voorhof.
Samen zang
- De rivier
Collectedoel uitleg: Zimbabwe.
Gebed
Collecte
Band speelt tijdens collecte:
- Stil mijn ziel wees stil
- Heer is mijn Herder
Samenzang:
- Tienduizend redenen
- Opwekking 710
De band speelt nummer naar eigen keuze