Middagdienst | Ds. J.D. van’t Zandt

16:30

24 juli 2016

Welkom (voorganger)
Voorzang: Gezang 156 GKB
Stil gebed, votum, groet
Psalm 130:3,4,5GKB
Gebed
Schriftlezing: Lucas 11:1-13
PredikingLeren bidden
Psalm 143:1,4,9 GKB
Geloofsbelijdenis
Gezang 257 LvdK
Gebed
Mededelingen
Collecte
Gezang 259LvdK
Zegen
Gezongen amen

  • Agenda