Middagdienst | Ds. J.D. van’t Zand | Leerdienst

16:30

4 december 2016

Welkom (voorganger)
Voorzang: Gezang 141 GKB
Stil gebed, votum, groet
Psalm 86:4,7 LvdK
Gebed
Schriftlezing: Handelingen 4:23-31
Prediking Leren wat de wil van God is (2)
Psalm 25:2,6,7 GKB
Geloofsbelijdenis
Gezang 79:1,2,5,6 GKB
Gebed
Mededelingen
Collecte
Gezang 257 LvdK
Zegen
Gezongen amen