Middagdienst | Ds. H. Meerveld

16:30

10 juli 2016

Welkomstwoord
Voorzang: Psalm 51:5
Stil gebed
Votum en groet
Zingen:NLB 885 (Groot is uw trouw, o Heer)
Gebed
Lezen: Romeinen 8: 8-18
Zingen: Ps. 84, Psalmen voor nu (Wat hou ik van Uw huis) (Opw. 715)
Tekst: Romeinen 8:15
Preek
Zingen: Opwekking 136 (Abba, Vader)
Geloofsbelijdenis
Zingen: GK 162: 4
Gebed
Collecte
Zingen: Opwekking 334 (Heer, uw licht en uw liefde schijnen)
Zegen

  • Agenda