Middagdienst | Ds. H. Meerveld

16:30

6 november 2016

Woorden van welkom
Voorzang: GK 171: 1 (Wees stil voor het aangezicht van God…)
Stil gebed
Votum en groet
Zingen:GK 171: 2 en 3 (Wees stil want de heerlijkheid van God…)
Gebed
Lezen:Johannes 14: 15-26
Zingen:Psalm 143: 6, 8 en 9
Lezen:1 Korintiërs 12: 1-13 en 27 -31
Preek over ‘Kerk en Geest’
Zingen: Psalm 51: 3 en 5
Geloofsbelijdenis
Gebed: Zingen: LvdK 241: 1-3 (Nu bidden wij de Heilige Geest)
Mededelingen van de kerkenraden
Collecte
Zingen:GK 167 (Samen in de naam van Jezus)
Zegen