Middagdienst | Ds. H. Meerveld

16:30

3 juli 2016

Welkomstwoord
Voorzang: NLB 705: 1 en 2
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: LvdK (oude liedboek!!) 473: 1, 2 en 9
Gebed
Lezen: Handelingen 19: 23-35a (…… bedaren.)
Zingen: Psalm 66:1, 5 en 7
Lezen: Efeziërs 6: 10-20
Tekst: Efeziërs 6: 12
Preek
Zingen: Opwekking 575 (Jezus alleen)
Geloofsbelijdenis
Zingen: Opwekking 354 (Glorie aan God)
Gebed
Mededelingen van de kerkenraden
Collecte
Zingen: NLB 705: 3 en 4
Zegen