Middagdienst | Ds. H. Fahner

16:30

22 mei 2016

Welkomstwoord door voorganger
Voorz: Gez. 95 : 1 LvdK
Stil gebed, Votum & Groet
Samenz.: Ps. 106 : 1, 2 GKB=LvdK
Gebed
Schriftlezing: 2 Sam. 11 : 1 – 17 en 11 : 26 – 12 : 7a (…bent u!) en 12 : 13 – 14
Lezing uit de Heidelbergse Catechismus: zondag 41
Samenzang: Ps. 119 : 1, 6, 12 GKB = LvdK
Verkondiging
De verleiding en de gevolgen.
 de situatie
 je verlangen volgen
 geheim houden
 het oordeel
Amenlied: Gez. 176A : 1, 2, 9, 13 GKB
Geloofsbelijdenis (gesproken)
Samenz: Gez. 473 : 1, 3, 5, 7, 9 LvdK
Gebed
Mededelingen van de kerkenraden door de voorganger
Inzameling van de gaven
Slotlied Ps. 136 : 1, 18, 21 GKB  

  • Agenda