Middagdienst | Ds. H. Fahner

16:30

20 november 2016

Welkomstwoord door voorganger
Gez. 158 GKB
Stil gebed
Votum & Groet
Lied 239 : 1, 2, 5
Gebed
Schriftlezing: Gen. 30 : 1 – 8 en Titus 2 : 11 – 14
Ps. 37 : 1, 2 GKB
Verkondiging over Gen. 30 : 1a, Ex. 20 : 5a en Titus 2 : 14
Ps. 73 : 1, 9 LvdK
Geloofsbelijdenis
Gez. 162 : 1, 3, 4 GKB
Gebed
Mededelingen van de kerkenraden door de voorganger
Inzameling van de gaven
Lied 265 : 1, 2, 21
Zegen.