Middagdienst | Ds. H. Fahner

16:30

31 juli 2016

Welkomstwoord door voorganger
Lied 465 : 1, 5 LvdK
Stil gebed, Votum & Groet
Ps. 117
Gebed
Schriftl.: Jer. 38 : 1 – 13 en 39 : 15 – 18
Samenzang: Ps. 146 : 3, 5 LvdK
Verkondiging
Tekst verkond: 7 – 13 en 15 – 18
Lied 21 : 3
Geloofsbelijdenis
Gez. 162 : 1, 3, 4
Gebed
Mededelingen van de kerkenraden
Inzameling van de gaven
Ps. 32 : 3, 4
Zegen (met gezongen ‘Amen’) “

  • Agenda