Middagdienst | Ds. G. Bruinsma | Leerdienst

16:30

12 juni 2016

Voorzang Gezang 151 GKB
(op de melodie van gezang 78 GKB – Hoe zal ik U ontvangen)
Votum en groet
Psalm 103 : 1 en 8 GKB
Gebed
Schriftlezing:
Voorzang Gezang 151 GKB
– De brief van Judas: 20 – 25
Tekst: Judas: 20 en 23
Verkondiging
Psalm 19:1 en 6 GKB
Gebed
Gezang 179a (Geloofsbelijdenis)
Collecte
Psalm 103: 3, 5 en 9 GKB
Zegen

  • Agenda