Middagdienst | Ds. B. Visser |Trending Topic dienst

16:30

19 juni 2016

Opwekking 638 (Prijs Adonai)
Opwekking 488 (Heer ik kom tot u)
Gezang 79
Stil gebed
Votum en groet
Gezang 106 (1,2 en 4)
Gebed
Preek
Opwekking 427 (Maak mij rein voor U)
Geloofsbelijdenis
Opwekking 378 (Ik wil jou van harte dienen)
Gebed
Collecte
Opwekking 710 (Zegen mij op de weg die ik moet gaan)
Zegen

  • Agenda