Middagdienst | Ds. D.J. Steensma

16:30

4 september 2016

welkomstwoord door voorganger
Psalm 19: 1 en 2 Gereformeerd Kerkboek
stil gebed
votum en groet
Psalm 19: 4 Gereformeerd Kerkboek
gebed
schriftlezing(en),
Lucas 12, 32-34; 1 Tim. 6, 6-10 en 17-19
Zondag 42
Psalm 119: 13 en 14 Gereformeerd Kerkboek
Lied 473: 1, 2, 3, 4 en 5
geloofsbelijdenis,
Psalm 93: 1 Liedboek voor de Kerken
gebed
mededelingen van de kerkenraden door de voorganger
collecte
Lied 444: 1, 2 en 3
zegen
gezongen amen

  • Agenda