Middagdienst | Br. Jaap Bosgra

16:30

17 juli 2016

Welkom en mededelingen
Zingen Psalm 135:1 (LVK)
Stil gebed
Votum en groet
Zingen Psalm 135:2 (LVK)
Gebed
Schriftlezing Matt.13:44-46 / 19:16-30
Zingen Lied 350:3 en 4
Preek
Zingen Lied 47:1, 2 en 3
Dankgebed
Gezongen geloofsbelijdenis
Collecteren
Zingen Lied 192:1, 2 en 6
Zegen met 3x gezongen amen