Middagdienst |Br. Jaap Bosgra

16:30

4 augustus 2019

Welkom
Zingen: lied 293: 1, 2, 3 en 4. Wat de toekomst brenge moge…
Stil gebed – votum – groet
Zingen: psalm 130: 1 en 2. Uit diepten van ellende…..
Gebed
Lezen: Jesaja 45: 9 – 25
Zingen: psalm 130: 3 en 4. Ik heb mijn hoop gevestigd…
Preeklezen
Zingen: lied 466: 1,2 en 3. Als God, mijn God, maar voor mij is….
Dankgebed
Collecten
Geloofsbelijdenis
Zingen: lied 465: 1, 3 en 5. Van U zijn alle dingen…
Zegen en 3x amen