Middagdienst |Ds. J.D. van’t Zand

16:30

29 juli 2018

Welkom en mededelingen (ouderling)
Voorzang: Gezang 163 GKB
Stil gebed, votum, groet (uitgesproken)
Psalm 127:1,2 GKB
Gebed
Schriftlezing: Spreuken 12:4,6; 14:1,5; 27:8; Jakobus 4:1-12
Prediking
Gezang 217:1,4 LvdK
Gebed
Collecte
Geloofsbelijdenis
Psalm 146:2,3 GKB
Zegen
Gezongen amen