Middagdienst |Drs. H. Bos

16:30

22 juli 2018

Welkom
Lied 426: 1,2
Stil gebed
Votum en vredegroet
Psalm 147: 1,2
Gebed
Lezen: Mat. 6:19-34
Psalm 104: 8,9
Tekst: HC zondag 50
Gezang 37: 1,5,8
Preek
Gezang 110: 1,2,3,4,5
Geloofsbelijdenis
Gezang 165
Dankgebed
Collecte
Psalm 147: 5,7
Zegen (gevolgd door gezongen ‘amen’)