Middagdienst |Ds. A. Aalderink

16:30

15 juli 2018

Mededelingen
Voorzang: Liedboek gezang 457: 1 en 4
Stil gebed
Votum en groet
Psalm 95: 1 en 3 [geref. Kerkboek]
Gebed
Schriftlezing: Kolossenzen 2: 1-10
Zingen: Liedboek gezang 440: 1 en 4
Verkondiging
“Wandel in Christus!”
1. Geworteld
2. Opgebouwd
3. Bevestigd in geloof
Zingen Psalm 116: 5, 7 en 10 [geref. Kerkboek]
Gebed
Collecte
Zingen psalm 89: 7 [geref kerkboek]
Geloofsbelijdenis
Zingen opwekking 311 vers 1 en 3 [melodie The Rose]