Middagdienst |Ds. S. de Jong

16:30

13 januari 2019

Welkom & mededelingen
Votum en zegengroet
Loflied: GKB 139:1-3 (Wij loven U, o God)
Gebed
Inleiding
Bijbellezing: Mt.4,23-5,16
Luisteren naar ‘Een Bergrede’- Matthijn Buwalda
Zingen: Ps.131:1-3 (O Heer , er is geen trots)
Preek
Zingen Opw.717 (Stil mijn ziel)
Geloofsbelijdenis GKB 161:1-4 (Heer U bent mijn leven)
Gebed
Collecte
Zingen GKB 163:1-3 (Ik bouw op U)
Zegen