Middagdienst |Ds. H. Bos

16:30

1 juli 2018

Welkom
Aanvangslied: GK gez. 141: 1 en 2
Votum en vredegroet
Zingen: GK ps 106: 1 en 2
Gebed
Lezen: Psalm 107:1-9 / 10-22 / 23-32 / 33-43 (afgewisseld met zingen van ps 107)
Zingen: GK ps 107: 3,7,10 en 13
Preek
Zingen: GK ps 124: 1,2 en 3
Geloofsbelijdenis
Zingen: GK gez. 141: 3
Dankgebed
Collecte
Zingen: GK ps 106: 21
Zegen
Zingen: GK ps 106: 22