Middagdienst |Ds. J.D. van’t Zand

16:30

3 juni 2018

Welkom en mededelingen (ouderling)
Voorzang: Gezang 160 GKB
Stil gebed, votum, groet (uitgesproken)
Geloofsbelijdenis op melodie gezang 114 oude liedboek (zie beneden)
Gebed
Psalm 84:1,2 GKB
Schriftlezing: Romeinen 12:1-8
Prediking
Gezang 153:1,2,3 GKB
Gebed
Collecte
Gezang 137:1,2 GKB
Zegen
Gezongen amen

  • Agenda