Middagdienst |Ds. S. de Jong

16:30

4 november 2018

Welkom (door ouderling)
Stil gebed
Votum, zegen, amen (door predikant)
Ps.146 (GKB): 1.5.6.7.8
Gebed
Inleiding preek
Bijbellezing Jesaja 58
Zingen Ps.15:1-5 (GKB)
Preek
Gez.161:1-4 (GKB) = Geloofsbelijdenis
Gebed
Collecte
Gez.139:1.3.6 (GKB)
Zegen