Middagdienst |Ds. H. de Graaf

16:30

16 oktober 2016

Welkomstwoord dr voorganger
Voorzang: Psalm 92 : 7 en 8, Geref. Kerkboek
Stil gebed enz.
Psalm 45 : 3 en 2, Liedboek Kerken
Gebed
Numeri 17 : 1 – 13 ( Herziene SV)
Hebr. 4 : 14 – 16 (HSV)
Tekst: Numeri 17 : 8b,
“De bloeiende staf van Aäron”.
Psalm 36: 3a en 2b, Liedboek Kerken
Preek
Lied 78 : 1 en 3 Liedboek Kerken
Geloofsbelijdenis
Gezang 5 : 9, Geref. Kerkboek
Gebed
Mededelingen
Collecte- Gezang 39 : 1 en 3, Geref. Kerkboek
Zegen– amen gezongen.