Middagdienst |Student P. Zuidema

16:30

11 november 2018

Mededelingen kerkenraad
Zingen: Gezang 158 (GKB) Als een hert dat verlangt
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Lied 342 (LB) In God de Vader op zijn troon (geloofsbelijdenis)
Gebed
Zingen: Psalm 91: 1 en 8 (GKB)
Lucas 7: 1 t/m 17
Zingen: Lied 534 (LB) Hij die de blinden weer liet zien
Verkondiging over Lucas 7: 1 t/m 10
Zingen: Lied 442 (LB) Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen
Gebed
Collecte
Zingen: Gezang 115 (GKB) Nooit kan ’t geloof te veel verwachten
Zegen