Middagdienst |Student Bart van Vliet

16:30

18 november 2018

Deze dienst wordt gehouden in het kerkgebouw aan de zuiderkade.

welkom
zingen Psalm 95: 1 (NB)
Stil gebed en Votum
zingen Psalm 95: 2 en 3 (NB)
gebed
schriftlezing(en) Hebreeen 3:7-4:11
Psalm 95: 4 en 5 (NB)
preek over Hebreeen 4:1 en 2
Thema: Gods belofte om in te gaan in de rust.
1. Is nutteloos voor achterblijvers
2. Biedt een oneindige beloning aan volhouders
zingen LB: 289: 1,3 en 5
dankgebed
collecte
zingen LB 473: 1,2, 5 en 6
Geloofsbelijdenis
aankondiging slotzang LB 440: 1 en 4
zegengebed