Middagdienst |ds. Ben van der Meulen

16:30

25 november 2018

Welkom en afkondigingen
Voorzang LB 289 Heer, het licht van uw liefde schittert
Stil gebed, Votum, Groet
Zingen Ps.43:3,4
Gebed
Schriftlezing Handelingen 2:1-13
Zingen Ps.87:1,2,3,4
Preek
Zingen LB 670:1,2,3,4,5,6,7 Kom, Schepper, God, o Heilge Geest
Geloofsbelijdenis gezongen
Gebed
Collecte
Zingen LB 675:1,2 Geest van hierboven
Zegen (gezongen amen)