Middagdienst |Ds. H. Siegers

16:30

25 maart 2018

Voorzang LvdK Gez. 259
Votum + groet
Zingen GKB Gez. 121:1-4
Gebed = zingen GKB Gez. 178:2,3
Lezen Marcus 14:1-11
Zingen GKB Gez. 46
Tekst Marcus 14:8,10
Verkondiging
Zingen LvdK Gez. 178:1,3,5,8
Gebed
Geloofsbelijdenis
Zingen GKB Gez. 179a
Collecte
Slotzang GKB Gez. 89:4
Zegen