Middagdienst |Ds. T. Nap

16:30

18 maart 2018

Voorzang GK* 139, 1
Stil gebed
Votum en groet
Zingen Ps 130 (versie Psalmen voor Nu)
Gebed
Luisterlied ‘Kyrie’ (Sela)
Bijbellezing Exodus 30, 11-16 en Matteus 17, 22-27
Zingen LvdK* 173 (‘Alles wat over ons geschreven is’)
Preek over Matteus 17, 24-27
Zingen NLB* 562 (‘Ik wil mij gaan vertroosten’ – melodie LvdK 174)
Gebed
Zingen GK* 139, 3
Inzameling van de gaven
Zingen GK* 89, 1.3 (‘Jezus, leven van mijn leven’)
Zegen

  • Agenda