Middagdienst |Ds. S. Braaksma

16:30

11 maart 2018

Welkomstwoord en mededelingen door de ouderling van dienst.
Voorganger krijgt handdruk van ouderling van dienst
Zingen: Gz. 171
Stil gebed
Votum en groet (gesproken door de voorganger)
Zingen: GK Ps. 108: 1
Gebed
Schriftlezing(en): Mc. 1,1-15 (tekst 15)
Zingen: GK Ps 27: 3
Preek
Amenlied: GK Gz 164
Lezen van de geloofsbelijdenis,
Zingen: GK Gz. 161 Heer u bent mijn leven
Gebed
Collecte
Zingen: GK Gz. 38 Zoek eerst het koninkrijk van God
Zegen, gevolgd door gezongen amen