Middagdienst |ds. A.C. van der Wekken

16:30

25 februari 2018

Welkom door voorganger
Lied 304: 1 en 2
Stil gebed
Votum & groet
Psalm 81: 1, 3, 8 en 9 NB (LvK)
Gebed
Schriftlezing: Johannes 18: 1 – 11
Psalm 86: 4 en 7 NB (LvK)
Preek: Een bemoedigend plaatje!
Lied 259: 1 en 2 (
We belijden ons geloof
Dankgebed
Mededelingen door de voorganger
Inzameling van uw gaven
Collecte
Psalm 79: 5 (LvK)
Zegen + Gezang 456: 3 (Amen, amen, amen)