Middagdienst |Ds. H. Meerveld

16:30

9 oktober 2016

Woorden van welkom
Voorzang: Psalm 118: 1
Stil gebed
Votum en groet
Zingen:psalm 118: 5
Gebed: Zingen:NLB 314 (Here Jezus om Uw woord…) (LvdK 328)
Lezen:Efeziërs 4:1-16
Zingen:Psalm 27:3 en 4
Lezen:NGB art. 28 en 29
Preek over het thema: Heb je de kerk nodig om te geloven?
Zingen: NLB 968: 1 en 2
Geloofsbelijdenis: GK 161 (Heer u bent mijn leven)
Gebed
Mededelingen van de kerkenraden
Collecte
Zingen:Psalm 133:1-3
Zegen