Middagdienst |ds. J.D. van’t Zand

16:30

18 februari 2018

Welkom en mededelingen
Voorzang: Gezang 166:1,4 GKB
Stil gebed, votum, groet
Psalm 8:1,2,3,4 LvdK
Gebed
Schriftlezing: Psalm 8
Psalm 24:1,2,3 LvdK
Prediking Zo 47 HC
Gezang 165 GKB
Geloofsbelijdenis
Gezang 257 LvdK
Gebed
Collecte
Gezang 137 GKB
Zegen
Gezongen amen