Middagdienst |ds. Mark Veurink

16:30

4 februari 2018

2e van 3 leerdiensten over de bijbel Thema: Woord en gezag

Zingen: Psalm 18 : 9 (LvK=GKB)

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Opwekking 689

Gebed

Lezen: Jesaja 55 : 6 – 13, 2 Timoteüs 3 : 10 – 17 en NGB artikel 3 en 5

Zingen: GKB Psalm 29 : 2 en 4

Preek

Zingen: LvK Gezang 1 : 1, 2, 3 en 4

Zingen: GKB Gezang 123 : 1

Apostolische geloofsbelijdenis middendeel

Zingen: GKB Gezang 123 : 4 en 5

Gebed

Collecte

Zingen: GBK Psalm 33 : 1, 3 en 8

Zegen

  • Agenda