Middagdienst |ds. P. Groen

16:30

21 januari 2018

Voorzang gezang 165
Stil gebed
Votum en zegengroet
Psalm 103: 1 en 5
Gebed
Lezen Matteüs 19: 27 – 20: 16
Gezang 156
Preek
Gezang 162: 1, 2 en 4.
Geloofsbelijdenis van Nicea
Psalm 138: 1 en 4
Gebed
Collecte
Opw 334
Zegen met gezongen amen