Middagdienst |ds. J. Jongsma

16:30

14 januari 2018

Welkom
Voorzang: Psalm 9:1
Votum en groet
Zingen: Psalm 9 : 8
Gebed
Lezen: Jesaja 64: 1-6
Zingen: psalm 2:3
Lezen: Marcus 1:9-13 (tekst)
Zingen: NLB 524 : 1,2,4
Preek: kindmoment
Zingen: GKb 85:1
Preek: Je kunt het…….
Zingen: Liedboek 380:1,2,3
Gebed
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 18:1
Collecte
Zingen: liedboek 481:1 en 4
Zegen

  • Agenda