Middagdienst |Ds. J.D. van’t Zand

16:30

27 mei 2018

Welkom en mededelingen (ouderling)
Voorzang: Gezang 167 GKB
Stil gebed, votum, groet (uitgesproken)
Geloofsbelijdenis op melodie gezang 429 oude liedboek
Gebed
Psalm 34:4,5 GKB
Schriftlezing: Lucas 6:12-16
Prediking
Gezang 119:1,2 GKB
Gebed
Collecte
Gezang 118:1,2 GKB
Zegen
Gezongen amen

  • Agenda