Middagdienst |Driekoningen |

16:30

6 januari 2019

Voorzang Ps. 89, 7 L.v.k. 1973
Stil gebed Votum en groet
Ps. 84, 4.6 L.v.K. 1973
Gebed en eventuele voorbede
Lezen 1 Cor. 1, 18 – 2,5
Gez. 461 L.v.K 1973 O hoogte diepte loof nu God; Ja meer dan ziel en leven; o Hoogte diepte…
Preek
Gez. 291 L.v.K. Nooit kan ’t geloof enz.; Die hoop moet al enz.
Dankgebed
Collecte
Geloofsbelijdenis
Gez. 477 L.v.K. Geest van hierboven; Wat kan ons schaden
Zegen
Amenlied Gez, 456, 3 L.v.K. Amen- Amen

  • Agenda