Middagdienst |Ds. G. Heek

16:30

13 mei 2018

Voorzang Ps 95:1, 3
Stilgebed, votum en zegen
Lied Ps 111:6
Gebed
Lezing Fillipenzen 3:1-16
Na lezing LB 95: 1 en 3
Preek
Geloofsbelijdenis
Gebed
Collecte
Slotlied Gez 140: 1 en 3
Zegen